Aktuálný liturgický program

 

 

  

 

Žalm 33 (na stiahnutie/tlač)

Žalm 33 SL

Žalm 33 CSL 

 

Katechézy k aliturgickým dňom

Prvá katechéza (nedeľa o márnotratnom synovi)

Druhá katechéza (mäsopôstna nedeľa)

Tretia katechéza (syropôstna nedeľa)

 

Katechézy k božským službám vopred posvätených darov

Prvá katechéza

Druhá katechéza 

Tretia katechéza 

 

Životopisy svätých nájdete na stránke: www.byzantskyobrad.sk/category/synaxar/

Komentáre k Evanjeliám nájdete na stránke: catenaaurea.sk/

O učení Katolíckej cirkvi na stránke: vieralogicky.sk/

 

Synodálna cesta 

Tri roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií, modlitbieb a rozlišovania,
sa započal 9. a 10. októbra 2021 a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Ide teda o pozvanie osobnej angažovanosti každého veriaceho na tomto procese. Svätý Otec chce, aby neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci, aby ovocím bola naša schopnosť nachádzať odpovede a hlbšie prežívať autentickú a živú vieru.

 

Link www.synoda.sk/downloads/suhrn_synoda_rim_2023.pdf