Aktuálný liturgický program, ktorý môžte sledovať na našom <youtube kanáli> 

MILÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁČIKOV A MILÍ ŽIACI, POZÝVAME VÁS NA ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA.
TEŠÍME SA NA VÁS!
CZŠ sv. Juraja vo Svidníku
Termín a pokyny zverejníme čoskoro.

 

V okresoch Svidník a Stropkov sa sprísňujú opatrenia


Vyhláškou č. 54 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku vstupujú do platnosti nové protiepidemické opatrenia vzťahujúce sa pre okresy Svidník a Stropkov.

 
Počnúc zajtrajším dňom, 22. decembra, nadobúda platnosť zákaz výkonu bohoslužieb, služieb božích a spovedí. Zákaz sa však nevzťahuje na obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania. Kňazi teda budú sláviť bohoslužby v chrámoch počas tohto obdobia súkromne len s nevyhnutnou asistenciou (kantor, cerkovník).
 
Toto nariadenie prijímame veľmi bolestivo, obzvlášť keď vstupujeme do sviatkov Kristovho narodenia, no ochrana života a zdravia tých najkrehkejších musí byť na prvom mieste. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pozýva všetkých veriacich z dotknutých okresov, aby neochabovali na duchu, ale modlili sa za zastavenie šírenia pandémie, prinavrátenie zdravia chorým a dodanie potrebnej sily pre všetkých unavených a vyčerpaných zdravotníkov.
 
Arcibiskup Ján uisťuje veriacich o svojej blízkosti a do týchto ťažkých chvíľ udeľuje všetkým svoje archijerejské požehnanie.


Aktuálny zoznam online prenosov nájdete TU