Sv. liturgie počas letných prázdnin na CZŠ nebudú!