Drahí bratia a sestry!

Nakoľko dne slávime Nedeľu Božieho slova, zasielame vám niekoľko inšpirácii k tejto nedeli od zástupcov Katolíckeho biblického diela

Cieľom tejto nedele je pripomenúť význam Svätého písma pre kresťanský život a ukázať na vzťah medzi Božím Slovom a liturgiou. Z aktivít, ktoré je možné v tomto roku aj napriek obmedzeniam uskutočniť, patria napríklad domáca liturgia prejavenia úcty Biblii, kontinuálne čítanie Svätého písma a iné formačné stretnutia, ktoré môžu prebiehať v rodinách za pomoci kňazov. V tomto zmysle vám odporúčame postupne sa venovať jednotlivým bodom Apoštolského listu pápeža Františka Patris corde z 8. decembra 2020.   
 

Nóta o Nedeli Božieho slova
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nota-o-nedeli-bozieho-slova

Súvislé čítanie kníh Svätého písma
https://kbd.sk/suvisle-citanie-vybranych-knih-svateho-pisma/

Apoštolský list motu proprio Svätého Otca Františka o ustanovení Nedele Božieho slova
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/aperuit-illis

Knihy a biblické hry z produkcie KBD
https://kbd.sk/publikacna-cinnost/knihy/

Prihláška za člena KBD
https://kbd.sk/stante-sa-clenmi-katolickeho-biblickeho-diela/

 

 

 

 


 

Aktuálný liturgický program, ktorý môžte sledovať na našom <youtube kanáli>


  

V okresoch Svidník a Stropkov sa sprísňujú opatrenia


Vyhláškou č. 54 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku vstupujú do platnosti nové protiepidemické opatrenia vzťahujúce sa pre okresy Svidník a Stropkov.

 
Počnúc zajtrajším dňom, 22. decembra, nadobúda platnosť zákaz výkonu bohoslužieb, služieb božích a spovedí. Zákaz sa však nevzťahuje na obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania. Kňazi teda budú sláviť bohoslužby v chrámoch počas tohto obdobia súkromne len s nevyhnutnou asistenciou (kantor, cerkovník).
 
Toto nariadenie prijímame veľmi bolestivo, obzvlášť keď vstupujeme do sviatkov Kristovho narodenia, no ochrana života a zdravia tých najkrehkejších musí byť na prvom mieste. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pozýva všetkých veriacich z dotknutých okresov, aby neochabovali na duchu, ale modlili sa za zastavenie šírenia pandémie, prinavrátenie zdravia chorým a dodanie potrebnej sily pre všetkých unavených a vyčerpaných zdravotníkov.
 
Arcibiskup Ján uisťuje veriacich o svojej blízkosti a do týchto ťažkých chvíľ udeľuje všetkým svoje archijerejské požehnanie.


Aktuálny zoznam online prenosov nájdete TU