Aktuálný liturgický program

 

 

 

Synodálna cesta 

Tri roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií, modlitbieb a rozlišovania,
sa započal 9. a 10. októbra 2021 a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Ide teda o pozvanie osobnej angažovanosti každého veriaceho na tomto procese. Svätý Otec chce, aby neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci, aby ovocím bola naša schopnosť nachádzať odpovede a hlbšie prežívať autentickú a živú vieru.

Témy k Synodálnemu zhromaždeniu nájdete (TU)