Drahé deti a rodičia!

Tešíme sa,  že máte záujem o stretnutie sa s Kristom a tak sas nahlasujete na prvú svätú spoveď a následné prijímanie eucharistie.

Kvôli organizačným veciam v dnešnej situácii, vás týmto spôsobom chceme poprosiť, aby ste na našu farskú mailovú adresu napísali kontaktné údaje:

  • meno a priezvisko
  • adresu
  • mailový kontakt
  • telefónny kontakt
Keďže v našom meste sa nachádzajú 2 farnosti, chceme vás požiadať, aby ste nahlasovali len deti, ktoré spadajú pod našu farnosť (ul. Gen. Svobodu, Stropkovská ulica, atď. už spadajú pod územie farnosti na nižnom Svidníku)
Zároveň pripomíname potrebu doniesť krstný list, ak dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti
 
ďakujeme