Materiály na rok 2021/2022

na tejto stránke vám budeme nahrávať aktuálne materiály na prípravu pred sviatosťou zmierenia

materiál 4.12.2021 - klikni -TU- 

materiál 17.12.2021 - klikni -TU-

Drahé prvoprijímajúce deti a rodičia!

Pripravili sme si pre vás nové video, ktoré nájdete na tomto odkaze:

https://youtu.be/3oRXAvrN2t8

Drahé prvoprijímajúce deti a rodičia!

Pripravili sme si pre vás nové video, v ktorom si porozprávame niečo o chráme

odkaz na video pre deti: https://youtu.be/7uocXuri5Qc

odkaz na video pre rodičov: https://youtu.be/n7T3OMp6Z1w

 

Drahí rodičia a deti!

Povzbudivé slovo poľského saleziána o. Dominika Chmielewskeho k pôstu, ako ho prežiť v pokání a obnoviť Božie požehnanie v rodinách-domácich cirkvách:
https://youtu.be/8MPr1RN02Js

 

 

Drahé prvoprijímajúce deti a rodičia!

Pripravili sme si pre vás krátke videá a materiály s ktorými môžte spoločne pracovať

video pre rodičov:
https://youtu.be/0YccYVfZT3s

video pre deti:

https://youtu.be/MucGtF6cXMI

 

 

 

 

katechézu o. dekana z nášho online stretnutia 23.1.2021 nájdete na:

www.youtube.com/watch?v=F4p0hDd13WY&feature=youtu.be

 

Rodičovské požehnanie 

Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje dieťa/deti.........(meno-mená) a požehnaj ho.

Prosím Ťa, zahrň ho svojim milosrdenstvom a láskou.

Zmiluj sa nad ním a odpusť mu všetky hriechy.

Prikry ho svojou krvou a chráň jeho myseľ, srdce i vzťahy.

Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia jeho srdca.

Osloboď ho od všetkých vplyvov Zlého.

Ochraňuj ho na cestách, Pane Ježišu.

V Tvojom mene mu žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých

Myšlienok, slov a skutkov.

Žehnám mu lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby

A k plneniu si povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom.

Chráň ho v živote pred úkladmi Zlého, pred závislosťami rôzneho druhu

A nemravnosťou.

Požehnaj ho šťastím duše a všetkým potrebným pre život.

Žehnám ho v Tvojom Mene, aby bolo zdravé duchovne, duševne i telesne,

Aby prišlo do neba s celou našou rodinou.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri ňom a že ho žehnáš.

Požehnaj i mňa, aby som sa ku nemu správal s tvojou trpezlivosťou,

Múdrosťou a láskou  Amen.

 

Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane,

Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti, odovzdávame ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote-

Nie podľa našej predstavy, ale podľa tvojej múdrosti a lásky, vedúcej ku spáse ich duše.

Amen.

Katechézu o. Františka Sochoviča si môžte zhliadnuť na tomto odkaze:

https://www.youtube.com/watch?v=HzQsT02EQpA&feature=youtu.be

Drahé deti a rodičia!

Tešíme sa,  že máte záujem o stretnutie sa s Kristom a tak sas nahlasujete na prvú svätú spoveď a následné prijímanie eucharistie.

Kvôli organizačným veciam v dnešnej situácii, vás týmto spôsobom chceme poprosiť, aby ste na našu farskú mailovú adresu napísali kontaktné údaje:

  • meno a priezvisko
  • adresu
  • mailový kontakt
  • telefónny kontakt
Keďže v našom meste sa nachádzajú 2 farnosti, chceme vás požiadať, aby ste nahlasovali len deti, ktoré spadajú pod našu farnosť (ul. Gen. Svobodu, Stropkovská ulica, atď. už spadajú pod územie farnosti na nižnom Svidníku)
Zároveň pripomíname potrebu doniesť krstný list, ak dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti
 
ďakujeme