Plánovaný termín 1. sv. spovede sa ruší a bude posunutý...
Prvé stretnutie detí v sprievode jedného rodiča sa uskutoční v chráme v piatok 15.5.2020 o 16:00. Tešíme sa na vás