Sv. liturgie počas letných prázdnin na CZŠ nebudú!
 
 
 
 
 
 
 
Sv. liturgie v nemocnici: 1.7.–14:00, 3.7.–14:00, 8.7.–14:00, 10.7.–14:00, 14.7.–10:00.
27.5.–14:00, 29.5.–14:00.
Sv. liturgie v domove dôchodcov: 5.7.–8:30, 7.7.–8:30, 12.7.–8:30.