USMENENIA OHĽADOM LITURGICKÉHO ŽIVOTA V NAŠEJ FARNOSTI

Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 15. októbra 2020 dochádza k úprave verejného slávenia bohoslužieb, ktoré sme povinní rešpektovať. Na sv. liturgii môže byť  tak prítomných maximálne 6 osôb vrátane kňaza, kantora, cerkovníka pri dodržaní všetkých hygienických predpisov.

Od 15.10.2020 ponúkame možnosť prísť na sv. liturgiu tým veriacim, na ktorých úmysel sa slávi bohoslužba, max. však 3 osoby.

Ubezpečujeme vás, že chrám (predsieň a tiež detská miestnosť) bude denne otvorený od 8.00 hod. do 18.00 hod. k súkromnej modlitbe. Prosíme vás, aby ste sa zdržiavali v týchto priestoroch najviac 1 osoba (alebo viac ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti –rodina). Vopred vám ďakujeme za dodržiavanie tohto usmernenia.

My kňazi ostávame aj naďalej s Vami. V priestoroch chrámu Vám poslúžime podľa potreby sviatosťami. Pre kancelárske účely a vysluhovanie sviatostí nás kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom.

V nedele bude chrám otvorený k súkromnej modlitbe od 14.00-18.00. Taktiež vo štvrtok od 13.00 – 18.00. k adorácii. 

Nakoľko opäť zažívame zatvorenie chrámov, obmedzenie mobility ľudí a z toho vyplývajúce neverejné slávenie sv. liturgií, dotkne sa to aj financovania. Preto sa obraciame na vás s prosbou o finančnú pomoc pri zabezpečení chodu farnosti ako takej počas týchto dní.  Pripomíname, že neprispievate kňazom, ale na režijné výdavky farnosti.

Prispieť môžete osobne v chráme, alebo prostredníctvom farského bankového účtu v Slovenskej sporitelni: SK48 0900 0000 0001 0466 7280.
 

Vopred vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

Modlime sa, aby táto situácia netrvala dlho.  Buďme zodpovední, aby sme neostali odtrhnutí od Cirkvi, od farského spoločenstva.

 

Žehnajú Vám Vaši duchovní otcovia: o. Rado, o. Dávid, o.Peter