USMENENIA OHĽADOM LITURGICKÉHO ŽIVOTA V NAŠEJ FARNOSTI

Bratislava 23. októbra (TK KBS) V čase zákazu vychádzania - od 24. októbra do 1. novembra 2020 - sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský tak reagoval na viaceré otázky veriacich, kňazov i zasvätených, ktorí sa ohľadom oznámeného zákazu vychádzania obrátili na Tlačovú kanceláriu KBS.

 
V tejto súvislosti prinášame plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:
 
"Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
 
Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia.
 
V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania, a následne sa zariadiť podľa ich pokynov."
 
 

Nakoľko opäť zažívame zatvorenie chrámov, obmedzenie mobility ľudí a z toho vyplývajúce neverejné slávenie sv. liturgií, dotkne sa to aj financovania. Preto sa obraciame na vás s prosbou o finančnú pomoc pri zabezpečení chodu farnosti ako takej počas týchto dní.  Pripomíname, že neprispievate kňazom, ale na režijné výdavky farnosti.

Prispieť môžete osobne v chráme, alebo prostredníctvom farského bankového účtu v Slovenskej sporitelni: SK48 0900 0000 0001 0466 7280.
 

Vopred vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

Modlime sa, aby táto situácia netrvala dlho.  Buďme zodpovední, aby sme neostali odtrhnutí od Cirkvi, od farského spoločenstva.

 

Žehnajú Vám Vaši duchovní otcovia: o. Rado, o. Dávid, o.Peter