Spoločné usmernenia pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku od 15.10.2020

 
1. Slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza.
Kňaz alebo ním poverená osoba dohliadne na stanovený počet osôb a dodržanie všetkých
hygienických predpisov.
2. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s
obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba
dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.
3. Poriadok bohoslužieb vo farnosti a filiálkach ostáva pôvodný s tým, že hlavne vo väčších
farnostiach odporúčame zvážiť potrebu slávenia viacerých svätých liturgií (všedný deň
bináciu a v nedele a sviatky trináciu).
4. Chrámy nech sú otvorené aj mimo času, kedy sa v nich slávia sväté liturgie s účasťou
max. 6 veriacich, pre možnosť osobnej adorácie. Odporúčame aj možnosť vo
vyhradených časoch, aby v chráme bol prítomný kňaz kvôli udeleniu sviatosti zmierenia
alebo Eucharistie na individuálnej báze.
5. Kňazi chorí, v karanténe, kňazi, ktorí nemajú farský chrám resp. farnosť, teda pôsobia v
istej forme špeciálnej pastorácie (napr. kúria, nemocnice, pedagógovia, výpomocní
duchovní, charita, past. centrá...) a starší kňazi nad 65 rokov môžu sláviť sv. liturgie
doma.
6. Kňazi nech sú pri sociálnych kontaktoch opatrní, nech ich obmedzia na minimum.
V prípade, že im je nariadená karanténa, alebo sami sú pozitívne testovaní, prípadne sú v
krátkodobej preventívnej dobrovoľnej karanténe, nech to bezodkladne nahlásia na
príslušný Archi/Eparchiálny úrad.
7. Veriaci majú naďalej udelený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných
verejných bohoslužbách. Netreba však zabudnúť, že veriaci človek môže aj iným
spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok. Preto ponúkame našim veriacim možnosť sledovať

1. Slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza. Kňaz alebo ním poverená osoba dohliadne na stanovený počet osôb a dodržanie všetkých hygienických predpisov.

2. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.

3. Poriadok bohoslužieb vo farnosti a filiálkach ostáva pôvodný s tým, že hlavne vo väčších farnostiach odporúčame zvážiť potrebu slávenia viacerých svätých liturgií (všedný deň bináciu a v nedele a sviatky trináciu).

4. Chrámy nech sú otvorené aj mimo času, kedy sa v nich slávia sväté liturgie s účasťou max. 6 veriacich, pre možnosť osobnej adorácie. Odporúčame aj možnosť vo vyhradených časoch, aby v chráme bol prítomný kňaz kvôli udeleniu sviatosti zmierenia alebo Eucharistie na individuálnej báze.

5. Kňazi chorí, v karanténe, kňazi, ktorí nemajú farský chrám resp. farnosť, teda pôsobia v istej forme špeciálnej pastorácie (napr. kúria, nemocnice, pedagógovia, výpomocní duchovní, charita, past. centrá...) a starší kňazi nad 65 rokov môžu sláviť sv. liturgie doma.

6. Kňazi nech sú pri sociálnych kontaktoch opatrní, nech ich obmedzia na minimum. V prípade, že im je nariadená karanténa, alebo sami sú pozitívne testovaní, prípadne sú v krátkodobej preventívnej dobrovoľnej karanténe, nech to bezodkladne nahlásia na príslušný Archi/Eparchiálny úrad.

7. Veriaci majú naďalej udelený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných verejných bohoslužbách. Netreba však zabudnúť, že veriaci človek môže aj iným spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok. Preto ponúkame našim veriacim možnosť sledovať priame prenosy bohoslužieb v médiách, k čomu je treba vhodne prispôsobiť domáce prostredie, odstrániť rušivé vplyvy a sledovať od začiatku do konca jednu, vybratú bohoslužbu a zapojiť sa do nej aktívne modlitbou. Účasť na utierni a večierni v chráme, osobná modlitba časoslova v rodine, čítanie Svätého písma a iné vhodné spoločné modlitby v rodinách sú tiež spôsoby, ako sláviť nedeľu a sviatok.

8. Plánované zbierky na Misie (18.10.) a Rádio Lumen (15.11) sú v pôvodných termínoch zrušené, s tým, že budeme hľadať alternatívne riešenie. 

9. Na sviatok sv. ap. Jakuba, piatok 23.10.2020, pozývame duchovenstvo a veriacich celej Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku k spoločnému dňu modlitieb a pôstu, kedy sa všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie. Formu modlitby a pôstu ponechávame na osobné zváženie.

10. Nakoľko sa bohoslužby aktuálne konajú s minimálnou účasťou veriacich a farnosti budú mať znížený príjem z milodarov (zvončeka), prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky chrámu alebo na bankový účet farnosti.

 

Vopred úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 

vladyka Ján Babjak SJ

prešovský arcibiskup metropolita