POSVÄTENE PASCHÁLNYCH POKRMOV BEZ KŇAZA
 
V Nedeľu Paschy zrána sa zíde rodina pri spoločnom stole, na ktorom sú v košíku pripravené paschálne jedlá. Poruke sa nachádza aj nádoba so svätenou vodou a zväzok vetvičiek, slúžiacich ako kropenička.
 
Hlava rodiny: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Prítomní: Amen.
 
Nato všetci zaspievajú tropár Paschy: Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol * a tým, čo sú v hroboch, ** život daroval. 3x
 
Potom hlava rodiny prednesie túto modlitbu:
Pane Ježišu Kriste, Synu a Slovo živého Boha, pre spásu človeka si znášal trápenia a uloženie do hrobu, no tretieho dňa si vstal z mŕtvych podľa Písem. Vieme, že paschálne pokrmy, ktoré sme pripravili, aby ich posvätenie bolo plnohodnotné, má vykonať tebou posvätený služobník. Keďže nám však tento rok nebolo dopriate slávenie najväčších tajomstiev našej viery v chráme spolu s kňazom a ostatnými veriacimi, vrúcne ťa prosíme, aby si teraz nehľadel na naše hriechy, ani na našu nedostatočnosť, ale aby si napriek všetkému milosrdne posvätil pokrmy, ktoré sme ti predložili: či už rôzne druhy mäsa, ktoré nám pripomínajú bezchybného Baránka, obetovaného za naše previnenia, alebo aj syry, vajcia a ostatné jedlá. Veď ty si Boh dobrý, súcitný a milujúci človeka a mi ty vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz vždycky i na veky vekov.
Prítomní: Amen.
 
Nato hlava rodiny pokropí svätenou vodou paschálne pokrmy, pričom povie: 
Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami, amen.
 
Následne sa všetci spolu modlia:
Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. * Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. * Raduj sa plesaj teraz, Sion. * A ty, prečistá Bohorodička, ** teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.
Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. * Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
 
Hlava rodiny:
Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, na príhovor svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých zmiluj sa nad nami a spas nás, hriešnych, lebo si dobrý a láskavý k ľuďom, amen.