SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA

 

Drahí bratia a sestry!

V tieto sviatočné dni si ako každý rok pripomíname Ukrižovanie a hlavne Vzkriesenie nášho

Pána Ježiša Krista. Aj keď kvôli súčasnej situácii nemôžme byť celé spoločenstvo na týchto

slávnostných obradoch, prinášame vám možnosť individuálne sa pomodliť a uctiť si Kristov

hrob.

Prosíme, aby ste dodržiavali všetky hygienické a iné opatrenia, ktoré boli vydané príslušnými

orgánmi:

- Vstup do chrámu je povolený len s rúškom a rukavicami

- Veriaci, v maximálnom počte 5 osôb si budú môcť uctiť Kristov hrob poklonou (bez

bozkania), a stráviť v modlitbe 10 minút

- Je potrebné sa zapísať a dodržiavať stanovený čas

SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA

 

Drahí bratia a sestry!

V tieto sviatočné dni si ako každý rok pripomíname Ukrižovanie a hlavne Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. Aj keď kvôli súčasnej situácii nemôžme byť celé spoločenstvo na týchto slávnostných obradoch, prinášame vám možnosť individuálne sa pomodliť a uctiť si Kristov hrob.

Prosíme, aby ste dodržiavali všetky hygienické a iné opatrenia, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi:

- Vstup do chrámu je povolený len s rúškom a rukavicami

- Veriaci, v maximálnom počte 5 osôb si budú môcť uctiť Kristov hrob poklonou (bez bozkania), a stráviť v modlitbe 10 minút

- Je potrebné sa zapísať na rozpis v chráme a dodržiavať stanovený čas