USMERNENIA OHĽADOM LITURGICKÉHO ŽIVOTA V NAŠEJ FARNOSTI V NÁDVÄZNOSTI NA ZRUŠENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

12.3.2020

Ako ste istotne všetci zaregistrovali, podľa rozhodnutia predsedu vlády SRo nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS (10. 03. 2020) sú verejné bohoslužby zrušené v čase od 10. 03.2020 do 31. 03. 2020.

 

V súvislosti s touto vzniknutou situáciou ponúkame veriacim našej farnosti niekoľko usmernení, platných od 12.03. 2020:

 

1. Slúženie za zatvorenými dverami. Pôvodný liturgický poriadok v našom chráme bude zachovaný. Budú slávené neverejné bohoslužby, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Úmysly svätých liturgií budeme slúžiť podľa pôvodného rozpisu. Ak by mal niekto výhrady, nech kontaktuje kňazov.

 

2. Liturgie cez internet, TV a rozhlas.Pozývame veriacich, aby ste sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách, alebo sledovaním prenosov bohoslužieb TV Logos, TV Lux, Rádio Lumen.

 

Treba si uvedomiť, že táto neúčasť na sv. liturgii nezaväzuje nikoho pod ťažkým hriechom.

 

3. Eucharistická adorácia.

V pracovných dňoch (pondelok – piatok) bude od 8:00 hod. do 16:00 na prestole vystavená Eucharistia.

V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:00 – 16:00

 

4. Úloha rodiny. Rodina ako domáca cirkev nech sa počas týchto dní stretáva pri spoločnej modlitbe: napr. svätého ruženca, utierne, večierne, či hodiniek. Je to vhodný čas na čítanie a rozjímanie Božieho Slova. Takéto prejavy duchovného života slúžia  spoločenstvu domácej cirkvi (otec, mama, deti) k prijatiu Ježiša Krista formou duchovného prijímania. Liturgické texty k modlitbám si môžete nájsť na webstránke  www.casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.

 

5. Miesto modlitby. Farský chrám Božej múdrosti vo Svidníku bude pre súkromnú (individuálnu) modlitbu a adoráciu otvorený nasledovne: 

od pondelka do piatka v čase od 8:00 – 16:00 hod.,

v sobotu a v nedeľu od 12:00 – 16:00 hod.

Na modlitbu a adoráciu budete môcť využiť predsieň chrámu.

 

6. Farské oznamy. Pozývame vás k tomu, aby ste s väčšou pozornosťou sledovali  aktualizované farské oznamy, ktoré budú na vstupných dverách, resp. na internetovej stránke farnosti.

Nech nás vzniknutá situácia neoberá o pokoj a tiež o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia. Mnohí si totiž nanovo potrebujeme uvedomiť pravdu, že sme odkázaní na nášho Majstra, ktorý pre nás a naše hriechy zomrel na kríži.

7. Sviatosť pokánia a zmierenia si môžete dohodnúť s kňazmi telefonicky, alebo osobne v chráme o 8.00, alebo od 16.00.

Taktiež je zrušené stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi v nasledujúce piatky večer a plánované stretnutie pre snúbencov v sobotu 21.3.

Včas zašleme sms s novým termínom, ktorý bude  v apríli po Pasche.

 

Požehnaný veľkopôstny čas.