Archív článkov

24.01.2017 12:00
Keď vidím, že niekto nemiluje modlitbu a nemá k nej vrúcnu a horlivú lásku, to je jasné, že v jeho duši nevládne nič šľachetné. Naopak, keď vidím, že niekto horlivo dbá o službu Bohu a pokladá za veľké nešťastie, že sa nemôže nepretržite modliť, už viem, že on je nádejný hrdina každej čnosti a...

8.8. - 14.8.2016

07.08.2016 18:13

Modlitby za závislých

28.01.2016 17:25
Pred sv.liturgiou modlitba sv.ruženca za závislých  a po sv.liturgií v suteréne chrámu stretnutie a sedenie spoločenstva modliaceho sa za závislých. Nemožeš nad svojím životom vyslovovať slová smrti a potom očakávať, že budeš dobré žiť! Priď vyslovovať slová života v modlitbe.

Vianočná svätá spoveď

19.12.2014 13:00
Vianočná svätá spoveď 19.12.2014 (piatok) o 13:00 hod.