NOVÉ USMERNENIA PLATNÉ OD 1. OKTÓBRA 2020 DO ODVOLANIA

Drahí bratia a sestry, milí veriaci našej farnosti, od 1. októbra 2020 vstupujú do platnosti nové opatrenia vyhlásené ústredným krízovým štábom, vládou Slovenskej republiky a hlavným hygienikom Slovenskej republiky. Tieto opatrenia sa týkajú aj nás a nášho duchovného a liturgického života. Preto si považujeme za povinnosť informovať vás o týchto zmenách, ktoré vstupujú do platnosti:

 • všetky sväté liturgie ako hromadné podujatia sú obmedzené počtom 50 osôb vrátane kňazov, miništrantov, cerkovníka, kantora a veriacich
 • naďalej platí povinnosť nosenia rúška; má prekrývať nos aj ústa
 • pri vstupe do chrámu je potrebné si dezinfikovať ruky
 • každý, kto prichádza po naplnení kapacity 50 osôb, je povinný ostať vonku pred chrámom pri zachovaní rozostupov
 • tieto opatrenia so sebou prinášajú zvýšenie počtu sv. liturgií v nedeľu ráno o 9:15 slov. sv. liturgia a taktiež v sobotu večer o 18:00. Máte k dispozícii 5 sv. liturgií (sobota večer o 18.00 hod. s platnosťou na nedeľu a nedeľné sv. liturgie o 8.00, 9.15, 10.30 - csl. pre seniorov a 18.00 hod.)
 • katolícki biskupi udeľujú dišpenz pre veriacich od účasti na sv. liturgii v nedeľu a v prikázaný sviatok
 • každý, kto pociťuje príznaky respiračného infekčného ochorenia alebo má zvýšenú teplotu, je povinný ostať doma a neprichádzať do chrámu

Tieto opatrenia platia až do odvolania a všetkým vám ďakujeme, že ich budete rešpektovať a dodržiavať a tak prispejete k pokojnému sláveniu sv. liturgií.

O prípadných zmenách vás budeme včas informovať. Kristus medzi nami!

Duchovní otcovia farnosti Svidník-mesto

NOVÉ USMERNENIA PLATNÉ OD 1. OKTÓBRA 2020 DO ODVOLANIA

Drahí bratia a sestry, milí veriaci našej farnosti, od 1. októbra 2020 vstupujú do platnosti nové opatrenia vyhlásené ústredným krízovým štábom, vládou Slovenskej republiky a hlavným hygienikom Slovenskej republiky. Tieto opatrenia sa týkajú aj nás a nášho duchovného a liturgického života. Preto si považujeme za povinnosť informovať vás o týchto zmenách, ktoré vstupujú do platnosti:

 • všetky sväté liturgie ako hromadné podujatia sú obmedzené počtom 50 osôb vrátane kňazov, miništrantov, cerkovníka, kantora a veriacich
 • naďalej platí povinnosť nosenia rúška; má prekrývať nos aj ústa
 • pri vstupe do chrámu je potrebné si dezinfikovať ruky
 • každý, kto prichádza po naplnení kapacity 50 osôb, je povinný ostať vonku pred chrámom pri zachovaní rozostupov
 • tieto opatrenia so sebou prinášajú zvýšenie počtu sv. liturgií v nedeľu ráno o 9:15 slov. sv. liturgia a taktiež v sobotu večer o 18:00. Máte k dispozícii 5 sv. liturgií (sobota večer o 18.00 hod. s platnosťou na nedeľu a nedeľné sv. liturgie o 8.00, 9.15, 10.30 - csl. pre seniorov a 18.00 hod.)
 • katolícki biskupi udeľujú dišpenz pre veriacich od účasti na sv. liturgii v nedeľu a v prikázaný sviatok
 • každý, kto pociťuje príznaky respiračného infekčného ochorenia alebo má zvýšenú teplotu, je povinný ostať doma a neprichádzať do chrámu

Tieto opatrenia platia až do odvolania a všetkým vám ďakujeme, že ich budete rešpektovať a dodržiavať a tak prispejete k pokojnému sláveniu sv. liturgií.

O prípadných zmenách vás budeme včas informovať. Kristus medzi nami!

Duchovní otcovia farnosti Svidník-mesto