Krížová cesta pre deti
 

Krížová cesta pre deti

 
ČO JE KRÍŽOVÁ CESTA A PREČO SA JU MODLÍME?
V 14 zastaveniach krížovej cesty si pripomíname, koľko ťažkých vecí Ježiš prežil a vydržal potom, čo bol vydaný na ukrižovanie.
 
Je to udalosť, ktorá sa odohrala až na Veľký piatok, ktorý slávime tesne pred Veľkou Nocou.
Preto máme celé pôstne obdobie prežívať tak, aby sme sa obrátili a čo najviac sa priblížili k Ježišovi.
Pomôžu nám k tomu jednotlivé zastavenia Krížovej cesty.
Pán Ježiš ako človek vo svojom živote na zemi prežil veľa rôznych bolestí a ťažkostí, napríklad aj takých, aké prežívame my. Preto nám rozumie. Okrem toho ako Boh môže vstupovať do našich sŕdc, premieňať ich, uzdravovať a posilňovať. Záleží aj na nás, nakoľko sme ochotní pozvať ho do svojho života a uveriť mu.
Krížovú cestu sa najčastejšie modlia ľudia spoločne, predovšetkým v piatok a v pôstnom období. Môžeme sa ju modliť aj sami, kedykoľvek, a vôbec nie je potrebné prejsť všetky zastavenia. Dôležité je chcieť sa stretnúť s Ježišom a pustiť ho do svojich starostí, zranení a pod.
 
1. zastavenie – Ježiš pred Pilátom
Ježiš bol nespravodlivo odsúdený – napriek tomu bol v práve, nebránil sa, ale všetko znášal trpezlivo. Aj my sa môžeme stretnúť s tým, že niekto odsúdi alebo poníži nášho kamaráta, spolužiaka – Ježišov príklad nám v týchto chvíľach môže byť posilnením, aby sme dokázali byť blízko slabšiemu, aj keď mu nerozumieme, a aby sme sa nepridali z pohodlnosti či zo strachu na stranu silnejšieho.
 
2. zastavenie – Ježiš berie kríž na svoje plecia
Ježiš bol odsúdený na ukrižovanie. Vojaci ho najprv bičovali a pritom sa mu posmievali. Ježiš to všetko trpezlivo znášal – pre nás.
Preto nikdy nie sme sami, aj keď prežívame čokoľvek zlé, keď nás niečo trápi. Ježiš pozná každú našu starosť a môže nám ju pomôcť prekonať – niekedy je to on sám, kto nás posilní, no častejšie k nám prichádza v našich rodičoch, kamarátoch alebo v iných ľuďoch, s ktorým sa v živote stretávame.
 
3. zastavenie – Ježiš padá prvý krát pod krížom
Kríž bol ťažký a Ježiš spadol – možno boli na ceste kamene, možno do neho niekto strčil…
My tiež z rôznych príčin zakopávame. Niekedy to viacej bolí, inokedy menej. Niekto sa nám smeje, iný pomôže.
Vždy môžeme mať pred očami Ježiša, ktorý sa zodvihol a statočne šiel ďalej.
 
4. zastavenie – Ježiš sa stretáva so svojou Matkou
Ježiš musel ísť svojou cestou sám. Okolo neho bolo veľa ľudí, ktorí sa k nemu správali škaredo a zle sa na neho pozerali.
No bola medzi nimi aj jeho mamička Mária – určite bola veľmi smutná, možno plakala, no bola s ním.
Tak isto aj my môžeme svojím pohľadom alebo blízkosťou potešiť tých, ktorí sa trápia.
 
5. zastavenie – Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž
V jednej chvíli vojaci vybrali z davu muža menom Šimon, aby pomohol Ježišovi, pretože už bol veľmi unavený.
Šimonovi sa asi veľmi nechcelo, možno pomohol len z donútenia.
Nezabúdajme na to, že v každom, kto potrebuje pomoc, na nás čaká Ježiš.
 
6. zastavenie – Veronika podáva Ježišovi šatku
Na Ježišovej ceste sa stretávame aj so statočnou Veronikou – nebála sa ani rozhnevaného davu, ani prísnych vojakov. Prišla k Ježišovi a utrela mu spotenú a po škrabanú tvár. Aj my tiež môžeme maličkosťou urobiť veľkú radosť chorým alebo smutným ľuďom okolo nás.
 
7. zastavenie – Ježiš padá druhý krát pod krížom
Cesta bola dlhá a namáhavá, Ježiš znovu spadol. Mohol zostať ležať, no vstal a šiel ďalej, aby nás zachránil.
Ako často sa nám nechce ráno vstať z postele, zvlášť keď nás čaká nejaká náročná úloha. Ra di by sme zostali ležať a potom sa nejako vyhovorili.
I v tejto chvíli nám môže byť Ježiš príkladom a posilnením.
 
8. zastavenie – Ježiš napomína plačúce ženy
Ježiš stretol niekoľko mamičiek, ktoré ho ľutovali. On im ale povedal, aby viacej než nad ním plakali nad tými, ktorí ho vydali na ukrižovanie.
Obracia sa aj na nás, aby sme neboli ľahostajní k tým, ktorí sa škaredo správajú.
 
9. zastavenie – Ježiš padá tretí krát pod krížom
Po ďalšej namáhavej ceste Ježiš spadol tretí raz. Bol už určite veľmi unavený, ale napriek tomu znovu vstal, aby prišiel až do cieľa svojej cesty.
Každému z nás sa nie vždy všetko podarí, napríklad stavba z kociek, učenie niečoho nového alebo sa naopak nemôžeme zbaviť nejakého zlozvyku. Aj v týchto chvíľach je nám Ježiš blízko a my ho môžeme prosiť o silu a vytrvalosť.
 
10. zastavenie – Ježiša zobliekli zo šiat
Po namáhavej ceste nakoniec Ježišovi vzali i oblečenie. Človek si často na oblečení zakladá a je nespokojný, keď nemôže mať všetko, čo sa mu páči.
Ale nie je to len Afrika a ďalšie chudobné krajiny, kde deti aj dospelí žijú vo veľkej núdze.
Aj medzi nami môže byť kamarát, ktorému rodičia nemôžu kúpiť nič nové. Môže preto byť ostatnými odstrkovaný, môže sa hanbiť. Ako sa k nemu zachovám ja?
 
11. zastavenie – Ježiš pribíjajú na kríž
Vojaci Ježiša pribili na kríž, vztýčili ho a vydali na posmech ľuďom. Tí, čo mali Ježiša naozaj radi, zostalo pod krížom.
Aj nás Ježiš pozýva, aby sme zostávali s ním a tiež aby sme ukazovali cestu k nemu tým, ktorí ho nepoznajú. 
 
12. zastavenie – Ježiš zomiera na kríži
Ježiš aj vo chvíli, keď mu ľudia spôsobili veľkú bolesť, ponížili ho a opustili, všetkým odpúšťa.
My sa často hneváme aj pre maličkosti – skúsme s Ježišom viacej odpúšťať a modliť sa za tých, ktorí robia zle.
 
13. zastavenie – Ježiša skladajú z kríža
Keď Ježiš zomrel, dali jeho mŕtve telo do náručia jeho mamičke Márii.
Aj v tejto chvíli sú na svete rodičia, ktorí držia v náručí svoje umierajúce dieťa – v chorobe, v chudobe, vo vojnách.
Nezabúdajme na nich, ani na tých, ktorí im pomáhajú!
 
14. zastavenie – Ježiša pochovávajú
Pána Ježiša uložili do hrobu, ktorý zavalili kameňom.
Učeníci boli smutní a bezradní – my už ale vieme, že Ježiš tretieho dňa vstal z mŕtvych a znova navštevoval svojich priateľov.